Prisiau


Prisiau mynediad y Den:

10% oddi ar pris Parti Penblwydd ar ôl ysgol yn Medi a Hydref

Oedolion AM DDIM
Plant dan 12 mis - £2.50 OS ywr plentyn yn dod allan o'r gadair a chwarae.
Plant 1 - 3 oed - £3.95
4 oed i fyny - £4.95

Mam a'i Phlentyn: Dydd Mercher 10 tan 12, a Dydd Gwener 1 tan 3.
Pris mynediad £3 yn cynnwys paned. Plentyn ychwanegol - £3

Prisiau rhatach i blant bach yn ystod oriau ysgol.

WIFI am ddim.